Mijn werk als kinder coach in Den Bosch

Ik werk al jaren als coach in Den Bosch voor zowel volwassenen als jongeren en kinderen. Waar het voor een groot deel volwassenen zijn die coaching kunnen gebruiken (bijvoorbeeld als gevolg van een burn out) is ook een kinder coach in Den Bosch veelgevraagd. Kinderen kunnen problemen ervaren met bijvoorbeeld hun ontwikkeling, maar kunnen ook gedragsproblemen vertonen. In veel gevallen vallen deze twee samen. Ouders zitten vaak met de handen in het haar. Ze willen graag het allerbeste voor hun kind, maar het lukt ze niet om op een opbouwende manier met het kind te communiceren, en dat terwijl dat juist het allerbelangrijkste is. Als jullie relatie lijdt onder een gebrekkige communicatie, of je hebt het gevoel dat je op het gebied van opvoeding tekort schiet, schakel mij dan als kinder coach in Den Bosch in. Samen gaan we zoeken naar de oorzaak, en in gesprek met het kind om te zien wat het nodig heeft.

Kinder coach in Den Bosch voor hulp bij de opvoeding

Elke ouder doet natuurlijk zijn best bij de opvoeding van diens kind. En als diens gedrag of ontwikkeling vervolgens iets anders laat zien land at ontzettend frustrerend zijn. Wat je ook doet, probeer je niet te schuldig te voelen. Je doet immers wat je kan, en soms vereist een kind simpelweg een andere aanpak dan je denkt. Mijn werk als kinder coach in Den Bosch is erop gericht de communicatie tussen ouder en kind te verbeteren. Daardoor ontstaat ruimte, en zo kunnen dingen op een meer luchtigere manier, zonder te oordelen, worden besproken. Ook zal ik gesprekken met het kind zelf voeren, waarin ik er achter probeer te komen waar het zich zo aan stoort en bovendien: Wat het nodig heeft. Vaak is het zo dat de persoonlijkheid van de ouder erg verschilt met die van het kind, waardoor ze elkaar niet begrijpen. Of misschien zijn de ouders wel erg tegenstrijdig in hun aanpak en opvoeding richting het kind. Dit is erg verwarrend, en kan resulteren in gedragsproblemen.

Coaching op maat voor tieners

Ik werk niet alleen als kinder coach in Den Bosch, maar kan ook tieners en jongvolwassenen begeleidingen, bijvoorbeeld wanneer ze een burn out in Den Bosch ervaren. Dit komt bij jongeren gelukkig (nog) minder vaak voor dan bij volwassenen, maar het gebeurt wel degelijk. Met mijn individuele aanpak en focus op mogelijkheden kan ik ze helpen te groeien en uit te vinden wat ze van het leven verlangen. Dit loopt als rode draad door mijn coachingstrajecten heen, want hoe oud je ook bent, het is belangrijk om durven te voelen en erkennen wat je zelf wilt en wat je nodig hebt. Daar wordt je namelijk heel erg gelukkig van!